Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Pragati Bahurupi

Pragati Bahurupi

Content Writer
प्रगती बहुरूपी महामनीमध्ये कन्टेन्ट रायटर म्हणून कार्यरत. त्यापूर्वी 2 महिने मुलुखमैदान या वेबसाईटसाठी कन्टेन्ट रायटिंगच्या कामाचा Experience. व्यावसायिक कामाला अलीकडेच सुरुवात केली असली तरी ग्रामीण पार्श्वभूमीमुळे कृषि विषयक बातम्यांवर पकड. शेतीतले वेगवेगळे प्रयोग, कृषि बाजारपेठा आणि तिथल्या सक्सेस स्टोरी लोकांपर्यंत आणण्यात Expertise.