• 04 Oct, 2022 16:37

बॅंक खाते

जोडीदारासोबत संयुक्त बँक खाते आहे? जाणून घ्या मूलभूत नियम

आज आपण पती-पत्नी यांच्यातील संयुक्त बॅंक खात्यातील फायदे आणि तोट्यांबरोबरच, पती-पत्नी वेगळे होणार असतील तर संयुक्त बॅंक खात्याचे कसे नियोजन करायचे हे पाहणार आहोत.

Read More

नवीन बँक खाते सुरु करण्याआधी जाणून घ्या हे सारे मुद्दे!

लहानपणापासून आपण आपल्या पहिल्या आठवणीच्या वस्तू, पहिली खरेदी याबाबतीत जसे जागृत असतो. तसेच आपण जेव्हा बँकेत खाते सुरू करतो तेव्हा काय काळजी घ्यायला हवी? पाहणार आहोत.

Read More