Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

विमा

What is Term Insurance: टर्म इन्शुरन्स म्हणजे नेकमे काय? जाणुन घ्या याबद्दल संपूर्ण माहिती

हा लेख टर्म इन्शुरन्सच्या मूलभूत संकल्पना आणि त्याच्या फायद्यांवर भाष्य करतो. यात टर्म इन्शुरन्स का महत्त्वाचा आहे आणि तो कसा निवडावा याची माहिती दिली आहे.

Read More

Health Insurance for Senior Citizen: ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोणते खाजगी आरोग्य विमा पर्याय उपलब्ध आहेत?

हा लेख भारतातील 60 वर्षांवरील नागरिकांसाठी खासगी क्षेत्रातील आरोग्य विमा योजनांची माहिती पुरवतो. त्यामध्ये वयोवृद्धांसाठी विमा कंपन्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या विशेष योजनांचा विचार केला गेला आहे, तसेच नवीन नियम आणि सुविधा यांचा समावेश आहे.

Read More

Health Insurance for Pensioners: न‍िवृत्तांसाठी आरोग्य व‍िम्याचे महत्व आण‍ि उपलब्ध पर्याय, जाणुन घ्या संपूर्ण माहिती

हा लेख निवृत्त व्यक्तींसाठी आरोग्य विमा योजनांचे महत्व आणि त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या उत्तम ५ आरोग्य विमा योजनांवर प्रकाश टाकतो. या योजनांमध्ये सरकारी आणि खाजगी विमा कंपन्यांच्या विविध प्रकारच्या पॉलिसीची माहिती समाविष्ट आहे, जी निवृत्तांना आरोग्याच्या अपेक्षित गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत करते.

Read More

Health Insurance For Children: तुमच्या मुलांचा आरोग्य विमा काढणे का गरजेचे आहे? वाचा

मुलांच्या जन्मपासूनच त्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेणे गरजेचे असते. त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी ही पालकांवर असते. पालक मुलांचा आरोग्य विमा काढून स्वतःची जबाबदारी पार पाडू शकतात.

Read More

Health Insurance: कमी वयातच आरोग्य विमा काढणे का गरजेचे आहे? वाचा

कमी वयात आरोग्य विमा काढणे अत्यंत गरजेचे आहे. तरुण व्यक्तीच्या तुलनेत ज्येष्ठ नागरिकांच्या विम्याच्या प्रीमियमची रक्कम ही जास्त असते.

Read More

Pension Fund Manager: मी पेन्शन फंड व्यवस्थापक कसा होऊ शकतो? PFRDA मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत?

या लेखामध्ये आम्ही पेन्शन फंड व्यवस्थापक कसे बनायचे आणि पीएफआरडीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांबद्दल माहिती प्रदान करतो. तसेच तो शैक्षणिक पात्रता, कौशल्ये आण‍ि अनुभव या महत्वाच्या बाबींवर भर देतो.

Read More

Insurance Agent: कोण बनू शकते विमा एजंट? IRDAI चे यासाठी नियम काय आहेत? जाणून घ्या

विमा एजंट म्हणून काम करणे हा नक्कीच करिअरच्या दृष्टीने चांगला निर्णय ठरू शकतो. IRDAI ने विमा एजंट बनण्यासाठी काही नियमावली निश्चित केली आहे.

Read More

Married Women's Property Act: विवाहित महिला मालमत्ता कायद्यानुसार जीवनविमा कसा खरेदी करावा

हा लेख "महिलांच्या मालमत्ता कायद्याअंतर्गत जीवन विमा कसा खरेदी करावा" या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकतो. ह्यात १८७४ च्या महिलांच्या मालमत्ता कायद्याचे महत्त्व, जीवन विमा पॉलिसींचे प्रकार, खरेदीच्या अटी व शर्ती, प्रक्रिया आण‍ि ट्रस्टीची नेमणूक याची माहिती समाविष्ट केली आहे.

Read More

Life & Health Insurance: तुम्हांला कॉम्बो योजनेबद्दल माहिती आहे का?

तुम्हांला जीवन व‍िमा आण‍ि आरोग्य व‍िमा कॉम्बो योजने मधील फायदे आण‍ि तोटे माहिती आहेत का तसेच आम्ही तुम्हांला कॉम्बो प्लॅन आण‍ि स्वतंत्र प्लॅन मधील फरक खालील लेखामध्ये देत आहोत.

Read More

Term Insurance: स्वयंरोजगारांना मुदत व‍िमा खरेदी करणे वाटते सोपे.

पॉलिसीबाजाराच्या अभ्यासातून स्वयंरोजगारासाठी मुदतीच्या विम्यात २५% वाढ झाल्याचे दिसून येते. अलीकडील काळात स्वयंरोजगारांना व‍िमा खरेदी करणे सोपे वाटते. Term Insurance अधिक सुलभ आणि भारताच्या स्वयंरोजगार लोकसंख्येच्या गरजेनुसार तयार केलेला आहे.

Read More

Life Insurance Policies for Women: महिलांसाठी सर्वोत्तम जीवन व‍िमा पॉल‍िसी

महिलांसाठी जीवन विम्याचे महत्त्व जाणुन घ्या, ज्यामध्ये आर्थिक सुरक्षा, कमी व‍िम्याचा हप्ता, संपत्ती निर्माण करणे आणि गंभीर आजारांपासून संरक्षण यांसारखे फायदे समाविष्ट आहेत. स्त्रिया आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी स्थिर भविष्य सुरक्षित करण्यावर जोर देऊन, विविध गरजांनुसार तयार केलेले विविध विमा पर्याय खालील लेखामध्ये द‍िलेले आहेत.

Read More

Top Health Insurance for Women: २०२४ मधील भारतातील सर्वोत्कृष्ट ५ आरोग्य व‍िमा याेजना

आम्ही खालील लेखात सर्वसमावेशक कव्हरेजपासून ते मातृत्व फायद्यांपर्यंत व पात्रता, कागदपत्रे आणि आवश्यक पर्याय ऑफर करून महिलांसाठी निवड प्रक्रिया सुलभ करतो.

Read More