Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Married Women's Property Act: विवाहित महिला मालमत्ता कायद्यानुसार जीवनविमा कसा खरेदी करावा

Married Women's Property Act

Image Source : https://unsplash.com

हा लेख "महिलांच्या मालमत्ता कायद्याअंतर्गत जीवन विमा कसा खरेदी करावा" या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकतो. ह्यात १८७४ च्या महिलांच्या मालमत्ता कायद्याचे महत्त्व, जीवन विमा पॉलिसींचे प्रकार, खरेदीच्या अटी व शर्ती, प्रक्रिया आण‍ि ट्रस्टीची नेमणूक याची माहिती समाविष्ट केली आहे.

विवाहित महिला मालमत्ता कायदा, १८७४ हा पत्नीच्या मालमत्तेचे रक्षण करणारा महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. जेव्हा पतीच्या जीवन विमा पॉलिसीची रक्कम त्याच्या मृत्यूमुळे किंवा दिवाळखोरीमुळे उद्भवलेल्या कर्जाची पुर्तता करण्यासाठी वापरली जाते तेव्हा हे महत्त्वपूर्ण बनते. हे संरक्षण विशिष्ट प्रकारच्या जीवन विमा पॉलिसींद्वारे सुनिश्चित केले जाते.  

विमा पॉलिसीचे प्रकार  

विविध जीवन विमा पॉलिसी, जसे की मुदत विमा, endowment पॉलिसी किंवा Unit-linked पेन्शन योजना, MWP परिशिष्टासह खरेदी केल्या जाऊ शकतात. हे परिशिष्ट पत्नी आणि मुलांसाठी संरक्षण देते आण‍ि पॉलिसीच्या उत्पन्नामध्ये त्यांचे हित जपते.  

नियम आणि अटी  

केवळ भारतीय नागरिक असलेला विवाहित पुरुष ही पॉलिसी खरेदी करू शकतो. लाभार्थी त्याची पत्नी किंवा मुले असणे आवश्यक आहे. घटस्फोटितांसाठीही ही सुविधा उपलब्ध आहे. विवाहित महिलाही लाभार्थी म्हणून तिच्या मुलांसह अशी पॉलिसी खरेदी करू शकते.  

प्रक्रिया  

विमा पॉलिसीसाठी अर्ज करताना, MWP परिशिष्ट भरणे अनिवार्य आहे. फॉर्ममधील सर्व माहिती अचूकपणे पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे आणि प्रस्तावकर्त्याने साक्षीदाराच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक लाभार्थीला (पत्नी किंवा मुले) विशिष्ट टक्केवारी वाटा देण्याच्या पर्यायासह लाभार्थी तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे.  

ट्रस्टीची नियुक्ती  

MWP परिशिष्ट विश्वस्ताची नियुक्ती करण्यास परवानगी देते. ट्रस्टी पॉलिसीच्या उत्पन्नाचे व्यवस्थापन करतो आणि लाभार्थ्यांच्या फायद्यासाठी वापरतो. याचा अर्थ भारतीय ट्रस्ट कायद्यांतर्गत पत्नी आणि मुलांसाठी वेगळा ट्रस्ट तयार करण्याची गरज नाही.  

धोरण आत्मसमर्पण  

जर रोख मूल्य पॉलिसी समर्पण केली गेली, तर उत्पन्न लाभार्थ्यांना जाते. जरी पॉलिसीधारक पॉलिसीच्या मुदतीपर्यंत टिकून राहिला, तरीही मॅच्युरिटीची रक्कम लाभार्थ्यांना जाते. पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर, पैसे सूचीबद्ध लाभार्थ्यांना दिले जातात आणि मृत पॉलिसीधारकाच्या संपत्तीचा भाग म्हणून संलग्न केले जाऊ शकत नाहीत. MWP परिशिष्टची पॉलिसी सर्व धर्मांच्या विवाहित स्त्रियांसाठी केली जाऊ शकते.  

'विवाहित महिला मालमत्ता कायदा' हा भारतीय महिलांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी एक महत्त्वाचा कायदा आहे. याचा योग्य फायदा घेऊन, आपल्या कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी, जीवनविमा पॉलिसी खरेदी करताना, 'विवाहित महिला मालमत्ता कायद्या'च्या नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.