• 28 Nov, 2022 16:29

Loan vs Mortgage: मुख्य फरक जाणून घ्या

Mortgage or Loan

Mortgage or Loan: बहुतांश लोकांना नेहमी कर्ज आणि तारण यात संभ्रम निर्माण होत असतो. आपण "कर्ज" आणि "तारण" हे शब्द एकमेकांच्या बदल्यात वापरताना पाहतो. परंतु या दोघांमध्ये खूप फरक आहे, त्याबाबत अधिक माहिती हवी असेल तर हा लेख वाचा.

Mortgage vs Loan Difference: बहुतांश लोकांना नेहमी कर्ज आणि तारण यात संभ्रम निर्माण होत असतो. आपण "कर्ज" आणि "तारण" हे शब्द एकमेकांच्या बदल्यात वापरताना पाहतो. तारण हा कर्जाचा एक प्रकार असला तरी, दोन्हीमध्ये खूप फरक (Mortgage vs Loan Difference) आहे, तोच फरक जाणून घेण्यासाठी पुढे वाचा. 

कर्ज म्हणजे काय? (What is a loan?)

कर्ज हा दोन पार्टीतील आर्थिक करार आहे. कर्जदार कर्जाच्या मूळ रकमेसह व्याजाच्या परतफेडीच्या बदल्यात कर्जदाराला पैसे देतो. कर्जदार कर्ज घेण्यास आणि सावकाराच्या अटींनुसार परतफेड करण्यास सहमत असतो. कर्जाचे विविध प्रकार आहेत, ज्यामध्ये मुदत कर्ज आणि फिरती कर्जे यांचा समावेश आहे. ही कर्जे वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी असू शकतात आणि ती असुरक्षित किंवा सुरक्षित असू शकतात. प्रत्येक प्रकाराचे स्वतःचे फायदे आणि तोटे आहेत. जेव्हा तुम्ही पैसे उधार घेता,  तेव्हा तुम्हाला ते वेळोवेळी व्याजासह परत करावे लागतात. मुदतीचे कर्ज तुम्हाला विशिष्ट कालावधीत फेडणे आवश्यक आहे. रिव्हॉल्व्हिंग लोनसह, तुम्ही एका विशिष्ट क्रेडिट मर्यादेत पैसे काढू शकता आणि तुम्ही परतफेड करता तेव्हा अतिरिक्त पैसे काढू शकता. (Loan vs Mortgage)

तारण म्हणजे काय? (What is mortgage?)

तारण कर्जाचा एक प्रकार आहे, परंतु तुमचे घर किंवा मालमत्ता कर्जाच्या अटींशी जोडलेली आहे. गहाणखत हे सुरक्षित कर्ज मानले जाते कारण तुमचे घर किंवा मालमत्तेचा वापर तारण म्हणून केला जात असतो आणि गहाणखत तुमच्या घराच्या मालकावर नोंदवले जाईल. याचा अर्थ असा की तुम्ही परतफेड करण्यास अयशस्वी झाले तर सावकाराला तुमच्या मालमत्तेवर दावा करण्याचे आणि विकण्याचे कायदेशीर अधिकार असतात, या प्रक्रियेला फोरक्लोजर म्हणतात.

गहाणखत नवीन घर किंवा मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरली जाते आणि इतर कारणांसाठी तुमच्या घरातील इक्विटीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी देखील वापरली जाऊ शकते. गृहखरेदी खूप महाग असतात आणि बहुतेक कर्जदारांकडे खरेदीसाठी आवश्यक असलेली सर्व रोख रक्कम नसते. कर्जदार आर्थिक पार्श्वभूमी तपासणीद्वारे गहाण ठेवायचे की नाही हे ठरवतात, जेथे ते इतर घटकांसह तुमचा क्रेडिट स्कोअर, उत्पन्न आणि तुमची कर्ज-ते-उत्पन्न पातळी पाहतात. मालमत्तेचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी सावकार सामान्यतः मूल्यांकन देखील करतात.  कारण ते गहाणखताखाली तुम्हाला किती कर्ज देऊ शकतील याचा अंदाज घेतात.