• 05 Feb, 2023 13:08

Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Difference Between Warranty & Guarantee: पैसे खर्च करून एखादी वस्तू खरेदी करताय ना, मग वाॅरंटी व गॅरंटी यातील फरक ओळखा

Warranty & Guarantee Difference

Image Source : http://www.shutterstock.com/

Warranty & Guarantee Difference: प्रत्येकच व्यक्ती हा शक्यतो वाॅरंटी व गॅरंटी या दोन्ही गोष्टी एकच समजतो. मात्र हे चुकीचे आहे. वाॅरंटी व गॅरंटी या दोन्ही गोष्टी भिन्न आहेत. याचा नेमकी काय अर्थ आहे....याविषयी जाणून घेवुयात.

What is Warranty in Simple Words: आपणच नेहमीच काही ना काही महागडया गोष्टींची खरेदी करीत असतो. त्याची आपण गॅरंटी चेक करतो. मग प्रश्न पडतो वाॅरंटीचा...मग म्हणतो, वाॅरंटी व गॅरंटी काय...हे दोन्ही एकच आहे. पण या दोन्ही गोष्टी प्रत्यक्षात वेग-वेगळया आहेत, याविषयी समजावून घेवुयात.

वॉरंटी म्हणजे काय? (What is Warranty) 

वॉरंटी म्हणजे वस्तू खरेदी केल्यानंतर त्या त्या प्रोडक्टनुसार वापरण्याची काही वर्षाची वॉरंटी (विश्वाससार्हता) दिली जाते. त्यांनी दिलेल्या त्या वर्षात ती वस्तू खराब झाली तर तुम्हाला ती वस्तू मोफतमध्ये दुरूस्त करून मिळते किंवा त्याबदल्यात ती वस्तू सेम दिली जाते. ही वॉरंटी लेखी स्वरूपात दिली जाते. तुम्हाला दिलेल्या या वॉरंटी कालावधीचे फक्त तुमच्याकडे बिल असणे आवश्यक आहे. उदा, समजा तुम्ही एक फ्रीज खरेदी केला आहे. त्यावर तुम्हाला एक वॉरंटी कार्ड दिले जाते. त्यावर एक वर्षाची वॉरंटी असल्याचे नमूद केलेले आहे. तर तुम्ही ते कार्ड सांभाळून ठेवावे. जर तो फ्रीज एक वर्षाच्या आत खराब झाला, तर तुम्ही ते वॉरंटी कार्ड दाखवून दुरूस्ती करून घेवु शकता. यासाठी तुम्हाला काही चार्जेसदेखील लागणार नाही.

गॅरंटी म्हणजे काय? (What is Guarantee)

गॅरंटी म्हणजे खरेदी केलेल्या वस्तू ओरिजिनल व मजबूत असेल हा दिलेला विश्वास. जर ही वस्तू खराब झाली तर तुम्ही खरेदी केलेली वस्तू वॉरंटी कालावधीपर्यंत दुरूस्त करून घेवू शकता. यासाठी तुम्हाला काही चार्जेस देण्याची आवश्यकता नाही.