Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

EMI Calculator Online in Marathi

कर्जाची रक्कम
व्याज दर किती टक्के?
%
कर्जाचा कालावधी
Yr
मासिक EMI
कर्जाची रक्कम
किती व्याज मिळाले
एकूण मूल्य

 

भारतात कर्जाची बाजारपेठ खूप मोठी आहे. आणि अख्ख्या बँकिंग प्रणालीत या बाजारपेकडून कुठलंही कर्ज घेतलं की, त्यावर ठरावीक दराने व्याज द्यावं लागतं. आणि एकूण कर्जाची परतफेड सुलभ मासिक हफ्त्यांमध्ये करायची असते. यालाच म्हणतात EMI किंवा इक्वेठेची हिस्सेदारी 70% च्या वर आहे. जगातही कर्ज बाजारपेठेत आकाराच्या निकषावर आपली बाजारपेठ चौथ्या स्थानावर आहे.
क्रेडिट कार्डाचा वापर ते वैयक्तिक कर्ज, गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज असे कर्जाचे विविध प्रकार आहेत. एखाद्या वित्तीय संस्थेकडून कुठलंही कर्ज घेतलं की, त्यावर ठरावीक दराने व्याज द्यावं लागतं. आणि एकूण कर्जाची परतफेड सुलभ मासिक हफ्त्यांमध्ये करायची असते. यालाच म्हणतात EMI किंवा इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेंट. कर्जाच्या परतफेडीसाठी दर महिन्याला तुम्ही भरायची रक्कम म्हणजे हा EMI.
EMI चा काही हिस्सा मुद्दलाच्या रकमेचा असतो, तर काही हिस्सा व्याजाच्या रकमेचा. सुरुवातीला EMI मध्ये व्याजापोटी जाणारी रक्कम जास्त असते. आणि हळू हळू हे प्रमाण कमी होऊन मुद्दलाची परतफेड जास्त होते.
हे सगळं गणित आता कठीण वाटत असेल तर ते सोपं करण्यासाठीच आहे महामनीचा EMI कॅल्क्युलेटर. त्याचा वापर करून तुम्हाला जेवढं कर्ज घ्यायचं आहे त्या रकमेच्या परतफेडीसाठी किती EMI महिन्याला द्यावा लागेल याचा अंदाज तुम्ही घेऊ शकता. त्यापूर्वी समजून घेऊया कर्जावरचा EMI कशावरून ठरतो.


EMI वर परिणाम करणारे घटक

कुठलीही बँक तुम्हाला कर्ज देताना ते परत करण्याची तुमची क्षमता आहे ना हे तपासून पाहत असते. आणि त्यासाठी महिन्याच्या महिन्याला कर्जाचा हफ्ता म्हणजे EMI तुम्ही देऊ शकता का, हे पाहिलं जातं. EMI ठरतो कर्जाची रक्कम, कर्जाचा व्याजदर आणि कर्जाच्या मुदतीवरून. त्यामुळे कर्ज घेताना आपल्यालाही हे तीन घटक नीट समजून घेतले पाहिजेत. आणि त्याचा EMI वर कसा परिणाम होतो ते ही समजून घेतलं पाहिजे.
कर्जाची मुदत : कर्ज किती कालावधीसाठी घेतलं असेल त्यावरून थेट EMI ची रक्कम ठरते. आणि दोघांमधलं प्रमाण हे व्यस्त असतं. म्हणजे कर्जाची मुदत जास्त तर EMI कमी आणि कर्जाची मुदत कमी तर EMI जास्त. गृहकर्जावर सर्वात जास्त 20 ते 30 वर्षांचा कालावधी मिळतो. पण, इतर वैयक्तिक कर्जांसाठी कर्जाचा कालावधी शक्यतो कमी असतो. म्हणूनच गृहकर्जावरील EMI हा कमी असतो. आणि इतर कर्जांवरचा तुलनेनं जास्त.


कर्जावरील व्याजदर : कर्जाचा निर्णय घेताना त्यावरचा व्याजदर हा महत्त्वाचा घटक आणि निकष आहे. व्याजदरावरून एकूण व्याजाची रक्कम ठरते. आणि त्यावरून हफ्ताही कमी जास्त होतो. शिवाय वेगवेगळ्या वित्तीय संस्था विविध कर्जांवर वेगवेगळे व्याजदर आकारतात. त्यामुळे कर्ज घेताना सगळ्या वित्तीय संस्था देत असलेल्या व्याजदरांचा अभ्यास करणं महत्त्वाचं आहे. अशा अभ्यासातून तुम्ही कर्जाचा EMI कमी करू शकता.


कर्जाची रक्कम : कर्जाची रक्कम जितकी जास्त तितका EMI जास्त असणार हे तर उघड आहे. आणि ही रक्कम आपण जितकी कमी करू शकू तितका EMI आपल्याला आटोक्यात ठेवता येणार आहे. त्यासाठी एक उपाय म्हणजे डाऊन पेमेंटची रक्कम मोठी ठेवणं. आणि कर्जाचं प्रमाण कमीत कमी ठेवणं.


खासकरून गृहकर्जाची रक्कम खूप मोठी असते. आणि यात कर्जा व्यतिरिक्त जे डाऊन पेमेंट करावं लागतं ती रक्कमही काहीजण वैयक्तिक कर्ज घेऊन उभारतात. अशावेळी वैयक्तिक कर्जं आणि गृहकर्जं अशा दोन्ही हफ्त्यांची म्हणजे EMI ची परतफेड करण्याची तयारी ठेवावी लागेल.  


थोडक्यात, कर्ज घेणं हा मोठा आर्थिक निर्णय आहे. आणि त्याची परतफेड ही मोठी जबाबदारी. अशावेळी महामनी कॅल्क्युलेटर तुम्हाला कर्जाच्या नियोजनात मदत करू शकेल.


महामनी EMI कॅल्क्युलेटर तुम्हाला कशी मदत करेल?

तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं कर्ज घेतल्यावर त्या कर्जाचं एक खातं वित्तीय संस्थेकडे तयार होतं. आणि अशा कर्ज खात्यांमध्ये देशात दरवर्षी सरासरी 28% नी वाढ होत आहे. म्हणजेच कर्ज घेणाऱ्यांचं प्रमाण वाढतंय. आतापर्यंत देशात जवळ जवळ 120 दशलक्ष कर्ज खाती आहेत.


आणि वर म्हटल्याप्रमाणे कर्जाच्या नियोजनात EMI कॅल्क्युलेटरची मोठी मदत होऊ शकते.


नेमकेपणाने EMI समजतो - तुम्हाला नेमक्या किती कर्जाची गरज आहे हे तपासून बघितल्यावर तुमच्यापुढे महत्त्वाचा प्रश्न असतो कर्जाची परतफेड शक्य आहे का? म्हणजे EMI दर महिन्याला भरणं शक्य आहे का? आणि त्यासाठी महामनी EMI कॅल्क्युलेटर तुमच्यासमोर कर्जाची रक्कम, त्यावर लागणारं एकूण व्याज आणि परतफेडीसाठी जाणारी एकूण रक्कम यांच्याबरोबरच ही रक्कम फेडण्यासाठी महिन्याला तुम्हाला भरायचा EMI अशी माहिती एका फटक्यात सांगतो.


त्यामुळे EMI चा अंदाज तुम्हाला येतोच. शिवाय मासिक पगार आणि कर्जाच्या हफ्त्याचं गुणोत्तरही समजतं. या गुणोत्तरावर तुम्हाला कर्ज मिळणार की नाही हे ठरतं. म्हणूनच तज्ज्ञ असा सल्ला देतात की, मासिक हातात येणाऱ्या पगाराच्या 50% च्यावर EMI असू नये.


वेळ वाचवतो - एरवी कर्जाचं गणित समजून घेणं क्लिष्टही आहे आणि वेळखाऊही. पण, त्यासाठी आता तुम्हाला बँकेच्या कर्मचाऱ्यावर अवलंबून राहायला नको. आणि बँकेत भेटही द्यायला नको. घरी बसून EMI चा अंदाज घेऊ शकता. आणि कर्जाच्या नियोजनाची तयारीही करू शकता.

अचूकता - महामनी EMI कॅल्क्युलेटर अचूक आहे. यंत्राच्या मदतीने केलेलं गणित चुकत नाही. त्यामुळे तुम्हाला नेमका अंदाज येतो.


वापरायला सोपा - महामनी EMI कॅल्क्युलेटर वापरायलाही सोपा आहे. फक्त तीन आकडे भरून तुम्ही EMI, कर्जाची रक्कम आणि कर्जाचा कालावधी यांचा अंदाज घेऊ शकता.


महामनी EMI कॅल्क्युलेटरसाठी गणिती सूत्र


तुमचा EMI एका गणिती सूत्रावरून ठरत असतो. ते समजून घेऊया.


EMI = [P x R x (1+R) ^N]/ [(1+R) ^ (N-1)]


इथं, P - मुद्दल

R - व्याजदर

N - कर्जाची मुदत


महामनी EMI कॅल्क्युलेटर कसा वापराल?


प्रत्येक घटकाखाली दिलेली निळी रेषा हलवून तुम्ही नेमका आकडा निवडू शकता. किंवा चौकटीत तुमचा आकडा लिहा

Step 1 : कर्जाची एकूण रक्कम लिहा  

Step 2 : कर्जावरील व्याजदर लिहा  

Step 3 : कर्जाचा एकूण कालावधी  


या तीन गोष्टी कॅल्क्युलेटरमध्ये भरल्यात की, तुमच्यासमोर तुमचा महिन्याचा EMI, कर्जावरील एकूण व्याज आणि मुद्दल अधिक व्याज अशी तुम्ही बँकेला करायची एकूण परतफेड असे सगळे आकडे समोर येतील.

महामनी EMI कॅल्क्युलेटर वापरायला सोपाही आहे आणि ही सेवा ऑनलाईन मोफत उपलब्ध आहे.

 

संबंधित कॅल्क्युलेटर
Home Loan EMI  Calculator
Car Loan EMI Calculator
Bike Loan EMI Calculator

 

महामनीचे इतर कॅल्क्युलेटर
PPF Calculator
NPS - National Pension Scheme 
SIP - Mutual Funds Calculator
Lumsum - Mutual Funds Calculator
EPF - Calculator