• 05 Jun, 2023 20:10

Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Property Rights : मुलाच्या संपत्तीवर जास्त हक्क कोणाचा? आईचा की पत्नीचा?

Property Rights : मुलाच्या संपत्तीवर जास्त हक्क कोणाचा? आईचा की पत्नीचा?

Property Rights : अचानक मृत्यू झाला आणि वारस घोषित केला गेला नाही. त्याची आई आणि पत्नी दोघीही त्याच्यासोबत राहत असेल तर मालमत्ता कोणाकडे जाणार? जास्त अधिकार कोणाला असेल, आईला की पत्नीला? जाणून घेऊया कायदा काय सांगतो?

Law of Inheritance of Property in India : अनेकदा मालमत्तेचा वारस बहुतेकदा मालकाकडून मृत्यूपूर्वी घोषित केला जातो. मालमत्तेचा मालक मालमत्ता ज्याला द्यायची असेल त्याला देऊ शकतो, असा कायदा आहे. सहसा एखादी व्यक्ती आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीला उत्तराधिकारी बनवते, त्यात पत्नी किंवा मुले यांचा समावेश असतो. पण काही अशी परिस्थिती येते की, अचानक मृत्यू झाला आणि वारस घोषित केला नाही. त्याची आई आणि पत्नी दोघीही त्याच्यासोबत राहत असेल तर मालमत्ता कोणाकडे जाणार? जास्त अधिकार कोणाला असेल, आईला की पत्नीला? जाणून घेऊया कायदा काय सांगतो?

आजच्या काळात अनेक कारणांमुळे आईला स्वतःच्या मुलाच्या मालमत्तेत हक्क मिळत नाही, त्यामुळे प्रत्येक आईला तिच्या मुलाच्या मालमत्तेतील हक्क माहिती असणे आवश्यक आहे. हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956मध्ये मुलाच्या मालमत्तेवरील अधिकाराबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये, विवाहित आणि अविवाहित असताना मुलाच्या मृत्यूवर मालमत्तेची वेगवेगळ्या प्रकारे विभागणी केली जाते.

मृत मुलाच्या मालमत्तेवर आईचा हक्क किती असतो? 

आईला तिच्या मृत मुलाच्या मालमत्तेत तितकाच हिस्सा मिळतो जो तिची पत्नी आणि मुलांना मिळतो. यासोबतच जर पतीच्या मालमत्तेची विभागणी केली असेल, तर त्या मालमत्तेत पत्नीलाही तिच्या मुलांइतकाच हक्क मिळतो. हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम 8नुसार, मुलाच्या मालमत्तेवर पालकांचे हक्क सांगितले आहेत. या अंतर्गत, आई मुलाच्या मालमत्तेची पहिली वारस असते, तर वडील मुलाच्या मालमत्तेचे दुसरे वारसदार असतात. जर मृत व्यक्तीच्या पश्चात त्याची आई, पत्नी आणि मुले असतील तर मालमत्तेची आई, पत्नी आणि मुले यांच्यात समान वाटणी केली जाते.

मुलगा अविवाहित असल्यास काय सांगतो कायदा?

हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार, जर पुरुष अविवाहित असेल तर त्याची मालमत्ता पहिल्या वारसाला, त्याच्या आईला आणि दुसऱ्या वारसाला, त्याच्या वडिलांना हस्तांतरित केली जाईल. जर आई हयात नसेल तर मालमत्ता वडील आणि त्यांच्या सह-वारसांना हस्तांतरित केली जाईल. 

मुलगा विवाहित असल्यास काय सांगतो कायदा?

जर मृत व्यक्ती हिंदू विवाहित पुरुष असेल आणि मृत्युपत्राशिवाय मरण पावला असेल, तर त्याची पत्नी हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956नुसार मालमत्तेचा वारस ठरेल. अशा परिस्थितीत त्याची पत्नी वर्ग 1 वारस म्हणून राहील. ती मालमत्ता इतर कायदेशीर वारसांसोबत समान वाटून घेऊ शकते.

(Source: hindi.news18.com)