Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Post Office RD, SBI RD आण‍ि SIP: या योजनांमधील कोणती गुंतवणूक तुम्हांला चांगला परतावा देते

Investment Schemes

Image Source : https://pixabay.com/

Post Office RD, SBI RD आण‍ि SIP यामधील कोणती योजना जास्त परतावा देते तसेच कोणत्या योजनेमध्ये गुंतवणूक केल्यास तुम्हांला हमी मिळते हे सर्व जाणून घेण्यासाठी खालील लेख वाचा.

आर्थिक वाढीच्या शोधात गुंतवणुकीचे योग्य मार्ग निवडण्याची संदिग्धता अनेकदा उद्भवते. State Bank of India Recurring deposit (RD), Post Office RD, आणि Systematic Investment Plan (SIP) हे लोकप्रिय पर्याय आहेत ज्यामध्ये तुम्ही गुंतवणूक करू शकतात. ५००० रुपयांच्या मासिक गुंतवणुकीवर ५ आण‍ि १० वर्षाच्या कालवधीत वरील कोणता पर्याय अधिक चांगला परतावा देईल हे जाणून घेण्यासाठी खालील लेख वाचा.   

गुंतवणुकीचे पर्याय समजून घ्या   

RD, Fixed Deposit (FD), Public Provident fund (PPF) आणि Employees Provident fund (EPF) यांसारख्या पर्यायांमधील हमीपरताव्यापासून ते SIP द्वारे mutual funds सारख्या संबंधित पर्यायांपर्यंत गुंतवणूकदारांना अनेक गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. SIP वर अवलंबून असताना, तज्ञ दीर्घकालीन फायद्यासाठी त्याच्या संभाव्यतेचे समर्थन करतात, तर जोखीम-विरोधक गुंतवणूकदार अनेकदा RD, FD, PPF आण‍ि EPF या हमी परताव्याच्या योजनांच्या सुरक्षिततेचा पर्याय निवडतात.   

SBI RD मधील परतावा जाणून घ्या   

SIP आणि RD या दोन्हीमध्ये, दरमहा पैसे जमा करण्याची लवचिकता हे एक सामान्य वैशिष्ट्य आहे. दरमहा रु ५००० च्या गुंतवणुकीचा विचार करून ५ आणि १० वर्षांनंतरचा परतावा शोधूया.   

तुम्ही सध्याच्या ६.५% व्याजदराने ५ वर्षांसाठी SBI RD निवडल्यास, तुमच्या ३ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर ५४,९५७ रुपये व्याज जमा होईल, परिणामी एकूण रक्कम ३,५४,९५७ रुपये होईल. आण‍ि ही SBI RD १० वर्षांपर्यंत वाढवल्यास, एकूण रक्कम ८,४४,९४० रुपये होईल.   

Post Office RD मधील परतावा जाणून घ्या   

पोस्ट ऑफिस RD ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी ६.७% व्याजदर देते. ५००० रुपयांच्या मासिक गुंतवणुकीवर ५ वर्षांनंतर तुमची एकूण रक्कम ३,५६,८३० रुपये असेल. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की पोस्ट ऑफिस RD चा कालावधी ५ वर्षांचाच असतो.   

SIP मधील परतावा जाणून घ्या   

SIP मार्केटला कनेक्ट असल्याने, हमी दिली जात नाही परंतु उच्च परतावा मिळण्याची क्षमता आहे. १२% च्या सरासरी व्याजदरासह, ५ वर्षांसाठी ५००० रुपयांच्या मास‍िक SIP वर एकूण रक्कम ४,१२,४३५ रुपये होऊ शकते. आण‍ि ही SIP १० वर्षे चालू ठेवल्यास एकूण रक्कम ११,६१,६९५ रुपये इतका परतावा देते.   

एसबीआय आरडी, पोस्ट ऑफिस आरडी आणि एसआयपी मधील निवड करणे तुमच्या जोखीम सहनशीलता आणि आर्थिक उद्दिष्टांवर अवलंबून असते. RD रिटर्न्ससह सुरक्षा प्रदान करते, तर SIP जास्त नफ्याचे दरवाजे उघडते. पोस्ट ऑफिस RD स्पर्धात्मक व्याजदरासह समतोल साधते.