Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Property Tax: मालमत्ता खरेदी करताना या मालमत्ता करा संबंध‍िचा अढावा घ्या, नाहीतर होईल मालमत्ता जप्त.

Property Tax

Image Source : https://pixabay.com/

तुम्ही नव‍िन मलमत्ता खरेदी केली आहात का? तर दंड आणि जप्ती टाळण्यासाठी मालमत्ता कर नियम जाणून घ्या. ज्यामध्ये नॉन-पेमेंटचे परिणाम आणि भाडेकरूच्या जबाबदाऱ्या यांचा समावेश आहे.

नवीन घर किंवा फ्लॅट खरेदी करणे हा अनेकांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. तथापि, मालमत्ता कर नियंत्रित करणार्‍या नियमांची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. या नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास प्रचंड दंड आणि एखाद्या प्रकरणांमध्ये मालमत्ता सुध्दा जप्ती होऊ शकते. 

मालमत्ता करा संबंधीत मूलभूत गोष्टी समजून घ्या. 

जेव्हा तुम्ही तुमचा कष्टाने कमावलेला पैसा एखाद्या मालमत्तेत गुंतवता मग ती जमीन असो, फ्लॅट असो किंवा घर असो. संबंधित आयकर नियमांशी परिचित होणे अत्यावश्यक असते. सर्व प्रकारच्या स्थावर मालमत्तेसाठी मालमत्ता कर अनिवार्य आहे आणि तो संबंधित महापालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. हा कर स्थानानुसार अर्धवार्षिक किंवा वार्षिक देय आहे आणि त्यात सीवरेज कर, सामान्य कर, शिक्षण उपकर, पथ (रोड) कर आणि सुधारणा शुल्क यासारखे विविध घटक यामध्ये समाविष्ट आहेत. 

मालमत्ता करामध्ये महापालिकेची जबाबदारी. 

मालमत्ता कर वसूल करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. तुमच्या मालमत्तेचे स्थान नियंत्रित करणार्‍या Municipal Authority ला हे कर गोळा करण्यासाठी अध‍िकार आहेत. ही एक द्विवार्षिक जबाबदारी आहे जी घरमालकांनी गुंतागुंत, दंड आणि त्यांच्या मालमत्तेची संभाव्य जप्ती टाळण्यासाठी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 

मलमत्ता कर न भरल्यास होणारे परिणाम. 

मालमत्ता कर न भरल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात. चूक झाल्यास आयुक्त २१ दिवसांचा वाढीव कालावधी प्रदान करून वॉरंट जारी करतात. या कालावधीत कर थकीत राहिल्यास महापालिका मालमत्ता जप्तीसह कायदेशीर कारवाई करू शकते. डिफॉल्टरला मालमत्ता विकण्यापासून प्रतिबंधित केले जाऊ शकते आणि मालमत्ता विक्रीद्वारे थकबाकी कराची रक्कम वसूल केली जाऊ शकते. यामध्ये संभाव्य कारावासासह कायदेशीर कारवाईचीही शक्यता आहे. 

मालमत्ता करात भाडेकरूची भूमिका. 

मालमत्ता भाड्याने देणाऱ्यांसाठी मालमत्ता कर अनुपालनातील त्यांची भूमिका समजून घेणे आवश्यक आहे. मालमत्ता कर वार्षिक किंवा अर्ध-वार्षिक भरण्यासाठी जमीनदार सामान्यत: जबाबदार असतात. तथापि जर घरमालक ही जबाबदारी पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरला, तर भाडेकरूला आत जाण्याची आवश्यकता असू शकते. जरी भाडेकरू नकार देत असला तरी कर वसूल करण्याचा अधिकार नगरपालिका प्राधिकरणाकडे असतो. 

घराच्या मालकीच्या शोधात मालमत्ता करातील बारकावे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. या नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास आर्थिक दंड आणि मालमत्तेचे संभाव्य नुकसान यासह महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतात. तुम्ही घरमालक असाल किंवा भाडेकरू असाल मालमत्ता कर नियमांबद्दल माहिती राहिल्याने राहण्यास मदत होते. तुमच्या नवीन मालमत्तेचा आनंद लुटण्याआधी, तुमची मालमत्ता कराची जबाबदारी समजून घेण्यासाठी आणि पूर्ण करण्यासाठी वेळ काढा.