जगातील श्रीमंताच्या टॉप 10 यादीत भारतातील एकमेव व्यक्ती